1. UNICEFs website
  2. Log ind
  3. favoritter (0)
  4. kontakt

Generelle betingelser

Anvendelsesområde

Disse generelle betingelser gælder for alle bestillinger, som afgives skriftligt, pr. fax eller online via website eller pr. e-mail, og for de deraf afledte forretningsmæssige relationer mellem kunden og Belarto International b.v. / Belarto Danmark Aps, UNICEF Danmarks officielle licenspartner vedr. julekort til virksomheder (herefter: UNICEF licenspartner) og for alle andre af webshoppens funktioner.
Bestemmelser, som ikke er i overensstemmelse hermed, er således alene gældende, hvis UNICEF eller licenspartner af UNICEF udtrykkeligt og skriftligt (e-mail gælder også som skriftlig godkendelse) har accepteret dette. Kunden hæfter over for UNICEF og licenspartner af UNICEF for alle skader, der opstår som følge af uretmæssig anvendelse af webshoppen (herunder falder for eksempel, men ikke udelukkende, også uretmæssigt opgivelse af oplysninger om tredjepart).
Med en skriftlig eller pr. e-mail underskreven eller bekræftet bestilling erklærer kunden at have udfyldt alle oplysninger sandfærdigt og accepterer disse generelle bestemmelser.

Bestilling og indgåelse af aftale

Vi forsøger at beskrive og gengive vores julekort så nøjagtigt som muligt i kataloget og på websitet. Vi garanterer imidlertid ikke, at kortenes gengivelser og beskrivelser i kataloget og på websitet er 100% nøjagtige. Hvis julekort tilbudt af os og købt af dig ikke er som beskrevet, kan du returnere dem ifølge de almindelige bestemmelser om fortrydelsesret. Modtagelsen af bestillingen bliver bekræftet af UNICEF licenspartner pr. e-mail. Denne e-mail betyder dog ikke godkendelse af tilbuddet fra UNICEF licenspartners side. Godkendelse af bestillingen fra UNICEF licenspartner finder sted ved modtagelse af ordrebekræftelsen. Kunderne har mulighed for en ekstra gang at kontrollere bestillingen med prægning og kan tilpasse denne, inden de definitivt afgiver bestillingen.
UNICEF licenspartner gemmer de e-mails, der sendes som bekræftelse på bestillingen(rne); kunden kan om ønsket få indsigt i disse e-mails. Hvis kunden bestiller via websiten, bliver der automatisk oprettet en brugerkonto, hvori kunden direkte kan se bestillingen ved brug af sikkerhedskode.
Der gemmes ikke yderligere oplysninger om aftalen.
Minimum for afgivelse af bestilling er 25 kort.

Fortrydelsesret

Den lovmæssigt fastsatte fortrydelsestermin udgør 7 arbejdsdage. For individuelt tilpassede UNICEF julekort bortfalder fortrydelsesretten.

Forsendelse og levering

Desværre kan bestillinger kun ekspederes i Danmark. Hvis I ønsker at sende jeres bestilling til en adresse udenfor Danmark, kan I via vores internationale UNICEF websites bestille kort i det pågældende land. Der findes en oversigt på www.UnicefCorporateCards.eu Leveringstiden er forskellig og er afhængig af den valgte forsendelsesmåde, landet hvorfra I bestiller og/eller om I vælger at få individuelt tilpassede kort:
Leveringstiden for standard kort er normalt 2 - 4 arbejdsdage. For individuelt tilpassede kort er leveringstiden omkring 4 - 6 dage fra godkendelsen af prøvetrykket. Desværre kan leveringstiden i særlige tilfælde være længere. Den lovmæssige maksimale leveringstid er 30 dage.

Priser

Omkostningen til konvolutter og forsendelse er inkluderet i nævnte priser. Der opkræves et forsendelsesgebyr på 50 kr. pr. bestilling. Disse omkostninger eksklusiv moms fremgår af bestillingsformularen.

Betalingstermin og betaling

Kunderne har mulighed for at købe på regning eller at betale med kreditkort i webshoppen, online via bank eller ved overførsel. Ved online betaling skal kunden ved afgivelse af bestillingen afregne hele beløbet uden fratræk. Ved bestilling på regning skal fakturaen være betalt uden fratræk inden 14 dage. Hvis betaling finder sted for sent, så kan der opkræves morarenter fra det idspunkt, hvor den første påmindelse er blevet sendt. Ved betaling bedes kontonummer og kundenummer oplyst.

Ejendomsforhold

Den leverede bestilling er indtil hele betalingen har fundet sted UNICEF og UNICEF licenspartners ejendom.

Skadeserstatning

I tilfælde af mindre uagtsomhed kan der ikke kræves skadeserstatning. Dette gælder ikke for personskade. Bevisbyrden for grov forsømmelighed ligger hos skadeslidte.

Tilladelse til at modtage information fra UNICEF

Ved at opgive et telefonnummer, henholdsvis en e-mailadresse godkender I, at vi må kontakte jer pr. e-mail eller telefon og videregive information om UNICEF og andre muligheder for at støtte UNICEF.

Databeskyttelse

Med brugen af webshop og website (www.unicefkort.dk), med oprettelsen af en brugerkonto (registrering) og ved at afgive bestillinger accepterer kunden bestemmelserne vedrørende databeskyttelse.

Copyright

UNICEF licenspartner respekterer alle parters ophavsretter. Det er ikke tilladt at kopiere, at bruge (f.eks. E-Kort) eller ændre motiver på nogen som helst måde uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten (UNICEF PFP Geneva, Belarto UNICEF licenspartner). Dette gælder i særdeleshed tillige brugen af de billeder og motiver, som står på internet.

Ugyldighedsbestemmelse

Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse betingelser er ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. Den bestemmelse, som kommer det økonomiske formål bag den ønskede forskrift nærmest, træder i stedet for eventuelle ugyldige bestemmelser.

Så enkelt er det at bestille:

Den hurtigste og mest effektive bestilling er online via vores website
www.unicefkort.dk
Pr. telefon: 40 51 53 37
Pr. e-mail: info@unicefkort.dk

Afgiv en bestilling

Vælg det eller de ønskede kort fra kataloget ‘UNICEF julekort til virksomheder 2014’. Minimum for afgivelse af bestilling: 25 stk./motiver. Vælg den ønskede tekst, skrifttype og farve på www.unicefkort.dk eller skriv jeres egen tekst/lykønskninger og afstem dette med vores kundeservice.
Jeres egen tekst, logo, underskrift etc. kan I sende direkte til følgende mailadresse: info@unicefkort.dk
I modtager pr. e-mail et prøvetryk til godkendelse. Omkring 2 uger efter I har godkendt prøvetrykket, modtager De kortene fra os. Omkostningen til en individuel tilpasning af kortene er ikke inkluderet i kortprisen og de angivne priser er ekskl. moms.
I modtager faktura for de samlede omkostninger for jeres UNICEF kort direkte fra trykkeriet. Trykkeriet er ansvarlig for den korrekte udførelse af den individuelle tilpasning af jeres kort. Kun løse kort fra kataloget ’UNICEF julekort til virksomheder 2014’ og tillæg kan tilpasses individuelt. Forsiden på kortet (udkastet) kan ikke tilpasses individuelt.

Tilpassede kort

Vi tilbyder UNICEF kort, som er tilpasset jeres virksomheds egen stil (inkl. individuelle motiver, farver og logo(er) på kortets forside) fra 2.500 kr. Kontakt vores kundeservice, hvis I har særlige ønsker. I kan også afgive bestillinger med særlige ønsker via Premium Service på vores website.

fixed banner image
©UNICEF